Erfrecht advocaat Maastricht

4 belangrijke vragen over erfrecht advocaat Maastricht

Het erfrecht is een onderwerp waar je liever niet pas over nadenkt als je al een advocaat Maastricht nodig hebt. Zorg er daarom voor dat je weet waar je aan toe bent. Is er iemand dichtbij overleden en loop je tegen problemen aan? Dan is het misschien slim om een erfrecht advocaat Maastricht in de arm te nemen.

Wat is erfrecht?

Kort gezegd regelt het erfrecht wat er gebeurt de bezittingen en schulden van een overledene. Dit brengt soms natuurlijk de nodige problemen met zich mee. Diverse erfrecht advocaten kunnen je daarin bijstaan.

Kan ik iemand onterven?

Ja, je kunt je echtgenoot en/of kinderen onterven. Maar kinderen houden wel bepaalde rechten volgens het erfrecht. Zo kan een kind altijd een deel van de erfenis opeisen als de langstlevende ouder overlijdt: de zogenaamde legitieme portie. Deze legitieme portie bestaat alleen uit geld. Een echtgenoot kun je onterven zonder dat deze recht heeft op een legitieme portie, maar deze persoon heeft na overlijden dan weer recht op vruchtgebruik van woning en meubels (als dit noodzakelijk is).

Moet ik een erfenis aanvaarden?

Ben je de rechthebbende ontvanger bij een erfenis? Dan mag je deze ook weigeren. Dit heeft verwerpen. Je ontvangt dan dus niks, maar je bent ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Als je een erfenis wel aanvaardt, kun je deze zuiver of beneficiair aanvaarden. Zuiver betekent dat je alle goederen en schulden van de overleden persoon krijgt. Beneficiair wil zeggen dat je niet aansprakelijk bent als er schulden zijn, maar dat je ook niks van de bezittingen mag hebben totdat alle schulden zijn afgelost.

Is een erfrecht advocaat Maastricht nodig?

Zoals bij veel rechtsgebieden is een advocaat Maastricht nodig bij zaken die niet eenvoudig zijn. Is de nalatenschap voor iedereen duidelijk, is iedereen het ermee eens en zijn er geen schulden in het spel? Dan zal er misschien geen advocaat nodig zijn. Maar heeft de overledene aandelen, schulden, een huis in het buitenland of iemand onterfd in een testament? Dan wordt het een ander verhaal en kan een erfrecht advocaat je helpen om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt. Je kunt online gemakkelijk een advocaat vinden bij Advocatenkantoren.nl